Školské kolo SOČ

Dňa 15. februára 2024 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Do školského kola sa zapojilo celkovo 7 žiakov s 5 prácami. Tri práce boli zaradené do súťažného odboru zdravotníctvo a farmakológia, ďalšie dve práce boli z odboru psychológia, sociológia, pedagogika. V Stredoškolskej odbornej činnosti súťažili žiaci druhého a tretieho ročníka zo študijných odborov praktická sestra a masér. Žiaci si vybrali a spracovali zaujímavé témy s praktickým prínosom, nielen pre našich žiakov, ale aj pre verejnosť.

Zo školského do okresného kola postúpili nasledovné práce:

Odbor zdravotníctvo a farmakológia – Sabína Hlasicová s témou Plochonožie, Benjamín Čanaky s témou Grafický návrh protetickej ruky. Za odbor psychológia, sociológia, pedagogika našu školu bude v okresnom kole reprezentovať Bianka Koleštíková s témou Domáce násilie.

Ďakujem veľmi pekne súťažiacim aj ich školiteľom za dobre odvedenú prácu, úspešné spracovanie vybraných tém. Veľmi rada by som poďakovala aj všetkým respondentom, ktorí sa zapojili do realizovaných prieskumov.

Dúfame, že žiaci budú v odbornej súťaži úspešní aj na okresnom kole, ktoré sa uskutoční 5. marca 2024 v Liptovskom Hrádku. Všetkým prajem veľa šťastia v ďalšom kole súťaže.

Metodik SOČ: Mgr. Radka Jirásková

Návrat hore