Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Dňa 27. 2. 2024 sa v priestoroch našej školskej knižnice uskutočnil 70. ročník celoslovenskej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Toto podujatie, ktoré už sedem desaťročí sprostredkúva slovenskej verejnosti prehliadku umeleckého slova, sa môže pochváliť svojou bohatou tradíciou a širokým okruhom priaznivcov.

Tohtoročnej súťaže sa zúčastnilo 14 recitátorov. Porota mala veľmi náročnú úlohu, pretože recitátori podali výborné výkony a vložili do prednesu oduševnenie a radosť. Odbornú porotu tvorila predsedníčka poroty – pani riaditeľka – Ing. Silvia Blcháčová a členovia poroty: Mgr. Veronika Bobulová a PaedDr. Mária Madliaková. Školské kolo súťaže moderovala žiačka IV. ZuA – Lívia Furcoňová.

Víťazkou školského kola, ktorá zaujala porotu svojím jedinečným recitátorským prejavom, sa stala žiačka Rút Malíšková z I. M. Víťazka postupuje do okresného kola, ktoré sa uskutoční 22. 3. 2024 v priestoroch Centra voľného času v Liptovskom Mikuláši.

Porota sa rozhodla udeliť Čestné ocenenie žiačke Yelyzavete Tomilovych z II. PSB za originálny osobnostný prístup pri prednese básne.

Výsledky školského kola

1. miesto – Rút Malíšková I. M

2. miesto – Simona Kurucová I. PSA, Michaela Šoošová I. M

3. miesto – Viktória Kuloštiaková II. PSB

Osobnosť Pavla Országha Hviezdoslava je spätá nielen s literárnymi dielami, ale aj s bežným životom ľudí. Takmer v každom meste na Slovensku nájdeme Hviezdoslavovu ulicu či Hviezdoslavovo námestie. Pri príležitosti okrúhlych 70 rokov existencie recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín sme pre vás v knižnici pripravili dva špeciálne panely. Jeden sa týka básnikovho imidžu, ktorý je charakteristický typickými mašľami, ten druhý je spätý s názvami inštitúcií a predmetov, ktoré nesú Hviezdoslavovo meno.

Vyučujúce SJL

Návrat hore