Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Dňa 21. 11. 2023 sa uskutočnilo školské kolo OAJ, do ktorého sa prihlásilo 14 žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách 2D a 2C2.

V prvom kole si študenti zmerali sily v oblasti jazykových kompetencií – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením a praktické používanie jazyka.

V druhom kole – v ústnej časti – súťažiaci predviedli svoje schopnosti v komunikačných zručnostiach. V ústnej časti bol PICTURE STORY, t. j. tvorenie príbehu na základe vizuálneho podnetu a ROLEPLAY – situačný dialóg.

Na úspešné absolvovanie ŠK OAJ bolo potrebné získať minimálne 42 bodov (min. 60%), čo sa podarilo všetkým študentom.

Prvé tri miesta v kategórii 2D získali títo súťažiaci:

  1. miesto             Laura Návratová I. PSA
  2. miesto             Šimon Hadač III. PSA
  3. miesto             Lívia Madleňáková III. PSA

Prvé miesto v kategórii 2C2 získala Vivien Lanďáková z I. ZuA.

Víťazky oboch kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v januári 2024. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť na ŠK OAJ.

Mgr. Zdenka Huntošová

Mgr. Ľubomíra Laceková

Mgr. Lenka Kulcsárová

Návrat hore