Šikanovanie – prednáška

Šikanovanie sa v počiatočných štádiách viac či menej vyskytuje v každej škole a školskom zariadení. Na rozdiel od iných typov nežiadúceho správania, s ktorými sa stretávame v školskom prostredí, je šikanovanie obzvlášť rizikové, pretože často zostáva dlho skryté, a pritom aj pri relatívne malej intenzite šikanovania môže u jeho obetí dochádzať k závažným psychickým traumám.

O tom, čo je to šikanovanie, jeho zámer, prejavy, prevencia či postup, čo robiť, ako aj trestnoprávny pohľad, žiakom prvých ročníkov vysvetlila preventistka PZ Liptovský Mikuláš kpt. JUDr. Anna Poljaková.

Filozofia našej školy smerom k bezpečiu je jasne formulovaná v preventívnej stratégii školy.

PhDr. Jana Debnárová, koordinátor prevencie

Mgr. Zdenka Huntošová, korektúra textu

Návrat hore