Prváci v liptovskej nemocnici

V priebehu marca sa žiaci I.PSA a I.PSB triedy zúčastnili na exkurzii na ošetrovacích jednotkách v NsP v Liptovskom Mikuláši. Navštívili rôzne oddelenia: interné, chirurgické, detské, traumatologické, gynekologicko-pôrodnícke a neurologické.

Personál na spomínaných ošetrovacích jednotkách nás milo privítal. Žiaci nadobudli prehľad o jednotlivých oddeleniach a tešia na praktické vyučovanie, ktoré začína od tretieho ročníka.

Mgr. D. Tajátová, Mgr. M. Klimantová, Mgr. S. Múranicová

Návrat hore