Zahraničná stáž študentov – ErASMUS+

Zahraničná stáž študentov odboru masér a praktická sestra v rámci projektu „Nové trendy v starostlivosti o pacienta.

Vyvrcholením projektu „Nové trendy v starostlivosti o pacienta” bola zahraničná stáž. Študenti  ju absolvovali na Rehabilitační klinike Malvazinky v Prahe v Českej republike.  Stáž sa uskutočnila v termíne 5. 6. 2022 – 24. 6. 2022.

Počas troch týždňov si 12 študentov ( 6 z odboru masér a 6 z odboru praktická sestra) mohlo overiť  účinnosť využívania  konceptu bazálnej stimulácie.  Pracovali na oddeleniach ortopédie, NIOP-následní intenzívní oštrovatelské péče, DIOP-dlouhodobé intenzívni ošetrovatelské péče a rehabilitačnom oddelení. Pod vedením skúsených mentorov získavali nové  cenné skúseností, nadobudli  nové zručnosti v poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pri podávaní procedúr. Okrem zvyšovania odbornosti čas strávený v hlavnom meste Českej republiky využívali žiaci na spoznávanie Prahy. Pod vedením sprevádzajúcich učiteliek navštívili množstvo historických pamiatok, zaujímavostí, múzeí, kultúrnych podujatí, ale aj prírodu v okolí.

Každý účastník získal Certifikát o absolvovaní zahraničnej stáže a Europass mobility.

Po návrate zo zahraničnej stáže si žiaci pripravili pre svojich spolužiakov prezentácie, prostredníctvom ktorých sa podelili so svojimi dojmami a skúsenosťami.

Nielen žiaci, ale aj sprevádzajúci učitelia zhodnotili účasť na programe ERASMUS+ ako veľmi prínosnú pre ich odborný i osobný rast.

Mgr. Ľubomíra Halková

Návrat hore