Projekt ZELENÉ ZÓNY z grantového programu ŽSK Komunitný život mládeže

V apríli 2021 bola schválená naša žiadosť na poskytnutie finančných prostriedkov z grantového programu Žilinského samosprávneho kraja s názvom Komunitný život mládeže. Do grantového programu sme sa zapojili projektom Zelené zóny.

Zamestnanci a žiaci školy sa po rokoch očakávania tešia z zrekonštruovanej budovy školy, ktorá pre nich predstavuje možnosť vzdelávať sa v dôstojných, bezpečných a moderných priestoroch. Okrem tvorivého a podnetného prostredia na vzdelávanie sa usilujeme na našej škole vytvárať prostredie podporujúce zdravý vývin našich žiakov, nielen po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Práve po rekonštrukcii školy vzniká priestor na to, aby sme do jej interiéru zakomponovali prvky prospešné zdraviu. Vytvoríme tak priestor na relaxáciu, oddych a zároveň neformálne sa stretávanie žiakov a učiteľov. Očakávame, že po dlhej izolácii v čase pandémie sa tieto priestory stanú oázami neformálnych stretnutí, miestami rozhovorov o radostiach a starostiach, ktoré naši žiaci prežívajú. Vhodným rozmiestnením okrasných rastlín a účelným zariadením vytvoríme na chodbách a v átriu zóny na naplnenie týchto cieľov. O zelených zónach hovoríme preto, lebo v nich bude dominovať zeleň. Zelenými ich však nazývame aj preto, že dávajú zelenú dobrým vzťahom a môžu pozitívne ovplyvňovať rozvoj osobnosti.

Zelené rastliny budú vizuálne a akusticky oddeľovať tieto zóny od inak rušných chodieb školy. S pomocou grantu vo výške 1.000 EUR upravíme interiér školy tak, aby spĺňal všetky atribúty zdravej školy.

 Mgr. Ľubomíra Halková

Návrat hore