Projekt ZA NOVÝMI ZRUČNOSŤAMI DO EURÓPY

Žiaci Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši sa v júni 2019 s podporou  programu  Erasmus+ Odborné vzdelávanie a príprava zúčastnili odbornej stáže v Českej republike.

Projekt s názvom Za novými zručnosťami do Európy bol realizovaný v rámci Kľúčovej akcie 1, ktorej cieľom je umožniť mladým ľudom získať hodnotné životné zručnosti a medzinárodné skúsenosti, ktoré im pomôžu rozvinúť sa na profesijnej, osobnej a akademickej úrovni.

Dvanásť žiakov odboru masér a zdravotnícky asistent sa vydalo do hlavného mesta Českej republiky, Prahy. Rehabilitačná klinika Malvazinky sa na niekoľko týždňov stala miestom, kde získali predovšetkým pracovné skúsenosti, ale aj osobné kontakty a priateľstvá. Na tri týždne sa stali členmi odborných pracovných tímov.

Žiaci odboru zdravotnícky asistent pracovali na oddeleniach NIP (následní intenzívní péče), a DIOP (dlouhodobá intenzívní ošetřovatelské péče). Ide o oddelenia, kde sa tím zdravotníckych pracovníkov stará o pacientov so zlyhávaním základných životných funkcii, ktorí potrebujú pomoc prístrojov pri dýchaní. Ďalej ide o pacientov, pre ktorých je nevyhnutné užívanie liekov pre podporu činnosti srdca, pacientov s poruchami vedomia, po úrazoch hlavy či krvácaní do mozgu. Všetky oddelenia sú vybavené modernými monitorovacími prístrojmi, pomôckami a zariadeniami, ktoré sa žiaci naučili používať. Po úvodnom zaučení „mentorkami“ sa dostali k vysoko odborným výkonom, ktoré vykonávali najprv pod ich dohľadom a neskôr aj samostatne. Od prvých momentov, ktoré boli zmesou strachu z nepoznaného, očakávaní  a neistoty, sa deň za dňom vracali z práce plní nadšenia, posmelení a bohatší o skúsenosti.

Nakoľko šlo o rehabilitačnú kliniku, veľké pole pôsobenia tu našli aj študenti odboru masér. Svoje zručnosti si overili na úsekoch masáží, vodoliečby, teploliečby, fototerapie a magnetoterapie. Pri cvičení v rehabilitačnom bazéne, kde prebiehali skupinové cvičenia pre pacientov s ochorením chrbtice a po operáciách bedrových kĺbov, si v praxi overili vedomosti získané na hodinách rehabilitačno-rekondičných cvičení. Po prvýkrát sa tu žiaci podieľali na komplexnom rehabilitačnom programe pre klientov po amputáciách, ktorý zahŕňal školu chôdze, nácvik manipulácie s protézou, procedúry fyzikálnej terapie, ergoterapiu a psychoterapiu.

Vďaka spolupráci vrchných sestier sa nám podarilo zorganizovať vzájomné exkurzie masérov na NIP a DIOP a zdravotníckych asistentov na rehabilitácii. Mohli tak spoznať charakter práce svojich spolužiakov z iného študijného odboru. Mimoriadnym zážitkom a skúsenosťou bola účasť stážistov na operáciách náhrad bedrových a kolenných kĺbov na ortopedickom oddelení.

Vedenie kliniky vysoko ocenilo pracovnú morálku žiakov, prístup k práci a ich zodpovednosť.  Je to  naša vizitka, na ktorú sme právom hrdí a ktorá prispieva k dobrému menu školy aj v zahraničí.

Cieľom projektu bolo okrem zvyšovania odbornosti aj spoznávanie hostiteľskej krajiny. Vo voľnom čase žiaci spoznávali krásy „stovežatej“ Prahy. Navštívili Havlíčkovo múzeum  človeka, Karlov most, Pražský hrad, Hradčany, Staromestské námestie, Petřín, Botanickú záhradu a ďalšie miesta, ktoré dotvorili obraz účastníkov o krajine a spríjemnili im pobyt.

Po úspešnom ukončení projektu žiaci získali Europass – mobilita, ktorý je európskym dokumentom, potvrdzujúcim absolvovanie stáže v zahraničí. Europasom sa žiaci môžu preukazovať pri hľadaní budúceho zamestnania, čím zvyšujú svoju konkurencieschopnosť na trhu práce. Od nadnárodnej spoločnosti Vamed Mediterra, ktorá je prevádzkovateľom nemocnice získali žiaci osvedčenie o absolvovaní praxe. 

A čo dodať na záver? Slová účastníčky projektu, ktoré zazneli počas záverečnej prezentácie pred rovesníkmi, hovoria za všetko: Bolo to skvelé, učte sa, stálo to za to 

Návrat hore