Projekt školské masérske štúdio

Dňa 29.6 2017 sa uskutočnilo Slávnostné ukončenie projektu Školské masérske štúdio spojené s ukážkami práce našich žiakov. Projekt bol zrealizovaný  z grantu Nadácie Kia Motors Slovakia. Na spolufinancovaní sa podieľali Žilinský samosprávny kraj a Občianske združenie priateľov SZŠ.

Šlo o inovatívnu tvorivú formu prípravy žiakov na budúce povolanie. Školské masérske štúdio poskytovalo služby verejnosti počas mesiaca jún 2017.

Cieľom projektu  bolo zlepšiť pripravenosť absolventov študijného odboru MASÉR pre prax, zlepšiť kľúčové odborné kompetencie  ako komunikácia, organizácia práce, skvalitnenie manuálnych techník, obsluha moderných zdravotníckych zariadení a pod.

Zriadenie a prevádzka štúdia mala priaznivý ohlas u žiakov i verejnosti.

Návrat hore