Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

Projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

OECD PISA: Žiaci SZŠ sa zúčastnia testovania medzinárodnej štúdie OECD PISA 2015. 

Projekt realizuje NÚCEM z Operačného programu Vzdelávanie s finančnou podporu ESF.

Koordinátor projektu: Mgr. Petra Húleková

Návrat hore