Gesto pre mesto

Realizácia projektu Gesto pre mesto: TEPLOLIEČBA V ŠKOLSKOM MASÉRSKOM ŠTÚDIU

Vďaka Nadácii Raiffeisen banky sme do Školského masérskeho štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši zakúpili Infrasaunu. Slúži nie len ako výborná názorná pomôcka pri vyučovaní odborných predmetov , ale študenti majú možnosť presvedčiť sa o účinkoch teploliečby aj zážitkovou formou t.j priamo absolvovaním týchto procedúr. Kedže rámci školského masérskeho štúdia poskytujeme procedúry aj verejnosti napr. seniorom, poslúži aj širšej komunite nášho mesta. Za podporu nášho projektu ďakujeme. 

Viac nájdete vo fotogalérii.

 Mgr. Ľubomíra Halková – vedúca študijného odboru masér

Návrat hore