Erasmus days

Dňa 10.10.2019 sa naša škola zapojila do medzinárodnej iniciatívy #ErasmusDays, ktorej cieľom je prezentovať program Erasmus+, poukázať na jeho rozmanitosť, predstaviť jeho výsledky a priblížiť jeho vplyv na oblasť vzdelávania. Koordinátorom iniciatívy na Slovensku je SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Tento rok je už pred začiatkom iniciatívy zaregistrovaných na medzinárodnej mape www.erasmusdays.eu vyše 3000 podujatí, medzi ktorými sa nachádza aj naša škola.

Podujatie, s názvom MÔJ ERASMUS, sa začalo otvorením výstavy plagátov účastníkov zahraničnej stáže v Prahe, ktorá bude prístupná vo vstupnej hale školy aj v nasledujúcich mesiacoch. V infostánku si žiaci a návštevníci školy mohli vyzdvihnúť propagačné materiály Erasmus+. Účastníci odbornej zahraničnej stáže na Rehabilitačnej klinike Malvazinky v Prahe odovzdali svoje skúsenosti a zážitky žiakom nižších ročníkov prostredníctvom prezentácii. V diskusii potom odpovedali na zvedavé otázky spolužiakov.

Bližšie informácie nájdete na podstránke #ErasmusDays na Slovensku.

Fotografie nájdete vo fotogalérii.

Návrat hore