Projekt Zdravie nás baví 2

Aj v tomto školskom roku žiaci študijného odboru praktická sestra a masér pod vedením odborných vyučujúcich navštevujú žiakov základných škôl v regióne Liptovský Mikuláš a Ružomberok a realizujú projekt Zdravie nás baví. Obsahom projektu je okrem základných aktivít – poskytnutie prvej pomoci pri dusení dospelým a deťom aj nácvik správneho sedenia, držania tela a cvičenia pre rovný a zdravý chrbát. Žiaci sa o dané témy zaujímajú a využívajú možnosť prakticky si vyskúšať jednotlivé aktivity. V realizácii projektu budeme pokračovať aj v nasledujúcich dňoch.

Mgr. Ivana Bestvinová

ZRŠ

Návrat hore