Preventívny program Zdravé zuby v ZŠ Liptovská Teplá

Dňa 18.1. 2024 a 25.1. 2024 štvrtáci v študijnom odbore zubný asistent uskutočnili v ZŠ v Liptovskej Teplej preventívny program Zdravé zuby.

Celý prvý stupeň 1.- 4. základnej školy  naučili anatómiu zubov, časti zubnej kefky, vznik zubného kazu, správnu výživu. Žiakov sme naučili správnu  techniku čistenia zubov.  Na edukáciu sme používali vlastné vyrobené pomôcky, prezentácie. S deťmi bola výborná spolupráca, pričom získali a upevnili si veľa nových informácií.

                                                                                                                       Bc. Mgr. R. Bačkorová

Návrat hore