PREVENTÍVNY PROGRAM ZDRAVÉ ZUBY V MŠ MAGDALÉNKA

V mesiaci január žiačky tretieho ročníka v študijnom odbore zubný asistent začali realizovať preventívny program v oblasti ústneho zdravia u predškolákov. Budúci prváci sa naučili niečo nové o zuboch, zubných kefkách, zubnom kaze a baktériách, ale aj o nezdravej výžive pre naše zuby. Naše budúce zubné asistentky mali pre deti vlastnoručne a kreatívne pripravené rôzne pomôcky, kresby, edukatívne hry.  Aby rozprávky pre deti boli ešte zaujímavejšie, boli doplnené hrou na gitare.                                                                                                                 

Bc. Mgr. R. Bačkorová

Návrat hore