Prednáška RÚVZ

Dňa 15. 5. 2024 sa naše triedy III.PSA a III. ZuA zúčastnili na prednáške RÚVZ o očkovaní. Prednášať nám bola pani Eva Ižáriková dipl. a. h. e. a pani Jana Demková dipl. a.h.e, ktoré nás oboznámili s niektorými dôležitými faktami, priblížili nám dôležitosť očkovania a taktiež vyvrátili mýty o jeho škodlivosti.

Prostredníctvom zaujímavých prezentácií nás poučili o chorobách  ako je tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, hepatitída typu B, osýpky, mumps a i. Zdôraznili, akú dôležitú úlohu zohráva kolektívna imunita a význam samotného očkovania.

Ďakujeme RÚVZ a vedeniu našej školy, že sprostredkovali túto prednášku a utvrdili nás o správnosti nášho presvedčenia o pozitívnom význame očkovania.

P. Gvuščová, III. PSA, A. Sitáriková, III. ZuA

Návrat hore