Prednáška o dezinformáciách

Dňa 18. apríla 2023 sa žiaci prvých ročníkov zúčastnili na prednáške, ktorú organizovala regionálna kancelária Europe Direct Žilinský kraj, ktorá je súčasťou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Považujú za dôležité vychovávať zdravú a kriticky mysliacu mladú generáciu s príslušnými zručnosťami. Preto ich pôsobenie smeruje na živé témy dneška, ktoré „valcujú“ najmä mladú generáciu prostredníctvom online priestoru. Študenti sa rozprávali o dezinformáciách, overovaní informácií, identifikácii serióznych zdrojov, etických a hospodárskych aspektoch dezinformácií.

PhDr. Martina Benčová

Návrat hore