Potravinová zbierka SČK v Kauflande

Dňa 12. októbra 2023 sa žiačky z II.M Jelenáková Laura, Horvátová Veronika a z II.ZuA  Bulková Zoja, Luková Sofiav spolupráci s Územným spolkom SČK v Liptovskom Mikuláši zúčastnili potravinovej zbierky, ktorá sa uskutočnila v Kauflande.

Žiačky pomáhali pri zhromažďovaní potravín a v popoludňajších hodinách dobrovoľníčky z II.ZuA Zuzana Matejčíková, Zuzana Majerčáková, Sofia Luková a Zoja Bulkovápomáhali pri triedení potravín do balíčkov.

Všetkým dobrovoľníčkam patrí veľká vďaka za ich ústretovosť, ochotu a čas strávený v prospech ľudí v núdzi a odkázaných na pomoc SČK.

Spracovala: PhDr. Helena Straková

Korektúra textu: Mgr. Zdenka Huntošová

Návrat hore