Oznam Rady školy

Milí rodičia a študenti,
dovoľujem si Vás informovať o zmene člena Rady školy, delegovaného za rodičov.

S účinnosťou od 18. 06. 2023 je novým členom Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole v Liptovskom Mikuláši, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš, pani Mgr. Iveta Demianová, ktorá nahradila pani Mgr. Magdalénu Fedorkovú.


Mgr. Martina Lengvarská, predseda Rady školy

Návrat hore