OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Tamara Mráziková, žiačka I. PSA, sa stala úspešnou riešiteľkou okresného kola Olympiády v anglickom jazyku.

Okresné kolo sa uskutočnilo 19. januára 2023 a obsadila v ňom krásne 3. miesto.

Srdečne BLAHOŽELÁME ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu školy!

PaedDr. Anna Dzúrová

Návrat hore