OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 17. 1. 2024 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

Vivien Lanďáková, žiačka I. ZuA, sa stala úspešnou riešiteľkou OAJ v kategórii 2C2  a obsadila 2. miesto.

Laura Návratová, žiačka I. PSA, sa stala úspešnou riešiteľkou OAJ v kategórii 2D a obsadila 2. miesto.

Srdečne BLAHOŽELÁME ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu školy!

PaedDr. Anna Dzúrová

Návrat hore