OKRESNÉ KOLO SOČ – výborné výsledky

Dňa 24. 2. 2023 sa konal 45. ročník  okresného kola Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré zastrešovala Stredná  odborná škola elektrotechnická v Liptovskom Hrádku. Po troch rokoch bolo kolo uskutočnené prezenčnou formou. Žiaci okrem svojej obhajoby prác počuli mnoho zaujímavých tém,  pričom aj niektoré výtvory iných žiakov mohli vidieť naživo.

V odbore zdravotníctvo postúpili z 1. miesta žiačka Martina Michálková  – III. PSB s témou  Diabetická noha. Z 2. miesta postúpila žiačka Sára Riegelová – III.ZuA s témou Individuálna prevencia orálneho zdravia.

V odbore teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba postúpil z 2. miesta Oliver Šaláta – III.M s témou Street dance ako subkultúra.  Za odbor pedagogika, psychológia, sociológia nás reprezentoval Ján Kollár – III.M s témou Wim Hoff a metódy dýchania. Janko sa umiestnil na peknom 4. mieste, ale do krajského kola nepostúpil.

Naši žiaci  nás reprezentovali na výbornej úrovni, za to im veľmi pekne ďakujeme. Chceme popriať veľa úspechov a šťastia na krajskom kole, ktoré sa uskutoční v Kysuckom Novom Meste dňa 28. 3. 2023.

Výsledková listina z Okresného kola SOČ na stiahnutie: Výsledky okr. kolo SOČ

                                                                                  Metodik SOČ: Mgr. Radka Jirásková

Návrat hore