Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Dňa 22. 3. 2024 sa uskutočnilo v priestoroch CVČ v Liptovskom Mikuláši okresné kolo 70. ročníka recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovala víťazka školského kola – Rút Malíšková z I. M, ktorá súťažila v IV. kategórii (poézia) – umelecký prednes mládeže.

Hodnotiacu porotu zaujala svojou presvedčivou interpretáciu a získala 3. miesto.

Účasť v OK HK Rút zhodnotila ako veľmi pozitívnu skúsenosť, ktorá jej v budúcnosti môže pomôcť, aby jej rečový prejav bol kultivovaný a originálny.

Srdečne BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu školy!

vyučujúce SJL

Návrat hore