Odborná prednáška RÚVZ – Hygiena rúk

Dňa 6.11.2023 sa uskutočnila odborná prednáška Hygiena rúk v študijnom odbore zubný asistent a to pre žiakov tried II. ZuA a III. ZuA. Žiakom boli poskytnuté dôležité informácie ohľadom histórie a súčasnosti hygieny a dezinfekcie rúk. Dozvedeli sa ako majú vyzerať ruky zdravotníka, ale aj kde sa robia chyby v oblasti hygieny a dezinfekcie rúk. Prednáška bola prínosom pre žiakov nakoľko majú prax v zdravotníckych zariadeniach – zubných ambulanciách. Na záver prednášky žiaci realizovali praktické umývanie rúk –dezinfekciu, ktoré bolo skontrolované pod fluorescenčným svetlom.

  Bc. Mgr. R. Bačkorová

Návrat hore