ODBORNÁ EXKURZIA ZUBNÝCH ASISTENTOV V SLOVENSKOM TECHNICKOM MÚZEU V KOŠICIACH

Dňa 21. 3. 2023 sa dve triedy – I. ZuA a IV. ZuA zúčastnili odbornej exkurzie v STM. Na úvod odbornej exkurzie nás privítali lektorky STM. Súčasťou exkurzie boli cielené expozície – Pravdivo o nepravých zuboch a Tvoj pokojný spánok je v mojich rukách. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s históriou a vývojom zubnej techniky na Slovensku.

Zároveň videli historické zubolekárske súpravy, RTG prístroj, zubné náhrady a materiály z ktorých sa vyrábali. Avšak súčasťou exkurzie bola aj prezentácia celého STM – expozícia hutníctva, geológie a kartografie, telekomunikačné technológie Tesla. Žiaci mali možnosť vidieť a spoznať vývoj hutníctva na Slovensku, spracovanie železnej rudy.

Videli vytvorené vysoké pece a spôsob spracovania rudy na modeli vytvorenom žiakmi odbornej školy. Spoznali originálne výrobky, ako boli jednoliate bronzové dvere, historické kachle, žehličky, rámiky na obrazy, kováčske dúchadlá, telefónnu búdku z ktorej si mohli navzájom zatelefonovať.

Bc. Mgr. R. Bačkorová

Návrat hore