Odborná exkurzia zubných asistentov v CHIRANA Medical, a.s.

My, žiaci študijného odboru zubný asistent sme sa dňa 9.4.2024 zúčastnili odbornej školskej exkurzie vo firme CHIRANA Medical, a.s. v Starej Turej. Naskytla sa nám jedinečná príležitosť vidieť komplexný proces výroby zhotovenia a montáže zubolekárskych súprav, nástrojov a prístrojov potrebných k ošetreniu chrupu.

Súčasťou exkurzie bola úvodná prednáška zameraná na históriu firmy, portfólio výroby a ukážky jednotlivých typov zubolekárskych súprav. Neskôr sme navštívili výrobné  a montážne haly. Bola to veľmi zaujímavá a prínosná skúsenosť.

Ďakujeme pani profesorkám nášho študijného odboru ZRŠ Mgr. I. Bestvinovej a Mgr. R. Bačkorovej, že nám umožnili zúčastniť sa tejto exkurzie.

                                                                                                         Kamila Škvarková, III. ZuA

Návrat hore