ODBORNÁ EXKURZIA ZUBNÝCH ASISTENTOV NA KLINIKE MAXILOFACIÁLNEJ CHIRURGIE F.D.ROOSEVELTA V BANSKEJ BYSTRICI

Dňa 16.5.2023 sa dve triedy – III. ZuA a IV. ZuA zúčastnili odbornej exkurzie na klinike maxilofaciálnej chirurgie.  Na úvod odbornej exkurzie nás privítal prednosta kliniky MUDr. MDDr.  A. Stebel, PhD., MHA  a  vedúca sestra kliniky PhDr. D. Šonkoľová. V úvode exkurzie sme absolvovali odborné prednášky týkajúce sa predovšetkým terapeutických – operačných výkonov v oblasti ústnej a tvárovo- čelustnej.

Na klinike sa realizuje široké spektrum operačných a rekonštrukčných výkonov nádorových ochorení a traumatických poškodení prostredníctvom mikrovaskulárnych lalokov, resekcií. Liečba sa týka aj  ochorení súvisiacich s dutinou ústnou – zubami a následkami neliečeného zubného kazu, cysty, abscesy. Súčasťou exkurzie bola prehliadka ambulancií kliniky. Naši žiaci si rozšírili obzor a nadobudli  nové vedomosti týkajúce sa rozsahu výkonov v oblasti maxilofaciálnej chirurgie.

Bc. Mgr. I. Bestvinová

Bc. Mgr. R. Bačkorová

Mgr. M. Adamčíková

Návrat hore