ODBORNÁ EXKURZIA V BUDAPEŠTI V MÚZEU DR. SEMMELWEISA

Dňa 14.9.2023 sa žiaci 1.- 4. ročníka v študijnom odbore zubný asistent zúčastnili odbornej exkurzie v Budapešti v múzeu Dr. Semmelweisa, ktorý sformuloval zásady antisepsy. Návšteva múzea bola sprevádzaná odborným výkladom v anglickom jazyku, pričom sa žiaci aktívne zapájali do diskusie.

Cieľom exkurzie bolo oboznámiť sa s vývojom medicíny, inštrumentária a pomôcok od dôb najstarších až po súčasnosť. Žiaci uvideli exponáty ako bol prvý mikroskop, prvý RTG prístroj, pôvodný prístroj na výrobu destilovanej vody, zmenšenú ľudskú lebku z Kolumbie, mumifikovanú hlavu a končatiny. Samozrejme boli oboznámení s vývojom chirurgie a inštrumentária v zubnom lekárstve. Videli vývoj zubolekárskych súprav a tzv. ,,extrakčnú stoličku“ a mnoho ďalších exponátov. Súčasťou exkurzie bola aj návšteva v Tropicariu – Oceanariu. Tu mali žiaci možnosť pokochať sa nielen podmorským svetom, ale aj svetom suchozemským – tropickým.

Bc. Mgr. R. Bačkorová

Návrat hore