Odborná exkurzia na RTG pracovisku

Dňa 23.1.2023 sa žiaci III. ZuA zúčastnili odbornej exkurzie na RTG pracovisku Schneider v Liptovskom Mikuláši. Žiaci si rozšírili svoje vedomosti ohľadom zubného RTG. Názorne mali vysvetlenú manipuláciu s RTG prístrojom a jeho nastavením. Okrem OPG prístroja sa oboznámili aj s cefalometrickým RTG prístrojom a jeho využitím. Videli reálne snímkovanie pacienta, jeho prípravu a ochranu pred RTG žiarením. Zároveň mali ukázané aj spracovanie RTG snímok.


Bc. Mgr. Renáta Bačkorová

Návrat hore