ODBORNÁ EXKURZIA NA RTG PRACOVISKU

Dňa 7. 2. 2024 sa žiaci III. ZuA zúčastnili odbornej exkurzie na RTG pracovisku v Poliklinike v Liptovskom Mikuláši. Žiaci sa oboznámili s RTG pracoviskom, prístrojmi, ochranou pacienta, personálu a prostredia. Videli prípravu pacienta pred RTG vyšetrením, ale aj spracovanie RTG snímky a možnosti jej odoslania lekárom. Exkurzia bola prínosom pre všetkých zúčastnených. Získané vedomosti zužitkujú v ich nasledujúcej klinickej odbornej praxi.                                                                                                                

Patrícia Klačková, III.ZuA

Návrat hore