ODBORNÁ EXKURZIA I.ZuA NA KLINIKE DR. MARTIN

Dňa 28.11.2023 sa žiaci prvého ročníka v študijnom odbore zubný asistent zúčastnili exkurzie na pracovisku Zubnej kliniky Dr. Martin v Liptovskom Mikuláši.  V rámci exkurzie  bolo žiakom ukázané členenie pracoviska, materiálno technické vybavenie – novinky,  personálne zabezpečenie  pracoviska. Žiaci mali možnosť vidieť  ambulanciu  dentoalveolárnej chirurgie, dentálnohygienickú ambulanciu, ambulanciu čelustnej ortopédie, sterilizačnú miestnosť, Rtg pracovisko. Zároveň im bola ukázaná  ambulancia na ošetrenie pacientov v celkovej anestézii  aj s prístrojovým vybavením.  

Bc. Mgr. R. Bačkorová      

Návrat hore