Ocenenie učiteľov primátorom mesta Liptovský Mikuláš

Dňa 4. 4. 2023 primátor mesta Liptovský Mikuláš oceňoval učiteľov pamätným listom za ich náročnú a obetavú prácu, ktorú vynakladajú pri vzdelávaní a výchove našich detí, žiakov a študentov. Medzi ocenenými učiteľmi bola aj naša odborná učiteľka pre študijný odbor masér,

kolegyňa Mgr. Mária HRBATÁ.

K oceneniu jej srdečne blahoželáme💐

Návrat hore