OCENENIE NAŠICH UČITEĽOV

Dňa 28. marca 2024 bola pamätným listom pánom primátorom mesta Liptovský Mikuláš Jánom Blcháčom ocenená naša skvelá pani učiteľka, vedúca študijného odboru masér, Mgr. Ľubomíra Halková.

O pár dní neskôr, 11. apríla 2024, si prevzala ocenenie z rúk pani županky ŽSK Eriky Jurinovej ďalšia naša vynikajúca pani učiteľka, zástupkyňa pre odborné vzdelávanie Bc.Mgr.Ivana Bestvinová.

Obe naše p.učiteľky boli ocenené okrem iného aj za tvorivú a svedomitú prácu vo výchovno – vzdelávacom procese, za pedagogický takt, svedomitosť a pracovitosť, ale aj priateľskosť a ľudskosť.

Obom úprimne blahoželáme a do ďalších rokov im prajeme hlavne veľa zdravia a ešte veľa úspechov v ich pedagogickej činnosti.

Zamestnanci a žiaci školy.

Návrat hore