“Nezanedbávajte prevenciu, môže vám zachrániť život!”

V duchu tohto hesla sa uskutočnil interaktívny seminár na tému ” Najčastejšie onkologické ochorenia u mladej populácie”.

Doc. MUDr. Vladimír Bella PhD. a PhDr. Erika Zámečníková informovali žiakov tretích a štvrtých ročníkov o prevencii, diagnostike a liečbe onkologických ochorení.

Po skončení seminára sa rozprúdila diskusia a prednášajúci odpovedali na početné individuálne otázky žiakov.

Návrat hore