Návšteva seniorov v CSS ANIMA v Liptovskom Mikuláši

Dňa 14. 11. 2023 sme po niekoľko týždňovej pauze opäť navštívili našich klientov – seniorov v CSS ANIMA na Podbrezinách v L. Mikuláši. Návšteva prebiehala v izbách klientov a v návštevnej miestnosti. Okrem spoločných rozhovorov a rôznych spoločenských aktivít sme sa zamerali aj na prípravu „Mikulášskej akcie“, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 7. 12. 2023. Dobrovoľníčky z I.PSA Liliana Klačanová, Katka Kozáriková, Laura Návratováa Sára Kučerová spolu s koordinátorkou stretnutí PhDr. H. Strakovou mali z návštevy klientov pozitívne dojmy a tešia sa na ďalšie stretnutia.

Každá takáto aktivita v prospech starých ľudí sa cení a je podnetom k rozvoju osobnosti mladého človeka.

PhDr. Helena Straková

Korektúra textu: Mgr. Z. Huntošová

Návrat hore