Naši žiaci uspeli aj na krajskom kole SOČ

Dňa 28. 3. 2023 sa konal 45. ročník krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré zastrešovala Stredná odborná škola informačných technológií.

V odbore zdravotníctvo mali naše žiačky veľmi ťažkú konkurenciu v podobe štrnástich prác, napriek tomu sa na krásnom 3. mieste umiestnila žiačka Martina Michálková – III. PSB s témou Diabetická noha a na 4. mieste žiačka Sára Riegelová – III.ZuA s témou Individuálna prevencia orálneho zdravia.

V odbore teória kultúry, umenie, umelecká odevná tvorba, náš žiak Oliver Šaláta z III. M triedy s témou Street dance ako subkultúra, obsadil opäť výborné 3. miesto.

Naši žiaci nás reprezentovali na výbornej úrovni, za čo im veľmi pekne ďakujeme a dúfame, že nestratili chuť a tvorivosť do ďalšej práce.

Metodik SOČ: Mgr. Radka Jirásková

Návrat hore