Na praxi s úsmevom a radosťou

S nástupom do tretieho ročníka na našej škole sme, okrem učenia sa teoretických predmetov, začali aj s praxou na oddeleniach v nemocnici v Liptovskom Mikuláši. Okrem toho máme možnosť praxovať aj v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave (NEDU) v Ľubochni. Zo začiatku sme mali aj obavy, veď vstávať o 4:45 hod. nie je sranda, no práca v tomto zariadení a vždy usmiata a pozitívne naladená naša pani učiteľka Janka nám stojí za to, že vstávanie bolo pre nás ako nič a neodradilo nás ani nie vždy dobre naladené počasie na ceste vlaková stanica LM – NEDU Ľubochňa. Tu sa dozvedáme veľa  nových zaujímavostí ohľadom diabetu, chorobách štítnej žľazy a komplikáciách diabetu. Má to pre nás veľký význam, čo sa týka získavania nových vedomostí a praktických zručností. Je to naozaj skvelá príležitosť, ktorá nám, budúcim zdravotníckym pracovníkom, otvára nové možnosti do budúcna.

Na pracoviskách sme boli rozdelení podľa poschodí, kde sme  pracovali sami, podľa pokynov sestričiek, pod odborným dozorom  našej pani učiteľky PhDr. Jany Debnárovej, ktorá nám stále pomáha, a aj vďaka nej získavame stále viac a viac nových informácií. Prax je pre nás radosť bez stresu. Do Ľubochne sa vždy všetci tešíme, zdravotnícky personál je k nám veľmi milý, ochotne nám všetko pokojne a trpezlivo vysvetlí a my, aj keď sme len tretiaci, sa cítime ako súčasť zdravotníckeho tímu. Naše vedomosti sa rozšírili o starostlivosť o diabetikov, diabetické nohy, sacharidové jednotky, správne podávanie inzulínu, ale aj o správnu komunikáciu s deťmi s diabetom. Samozrejme, nesmieme zabudnúť, že sme mali možnosť zúčastniť sa na edukácii o výžive diabetikov, vhodných a nevhodných potravinách, sacharidových jednotkách, ktorá bola pre nás veľmi zaujímavá, pretože nám priniesla nové zaujímavé poznatky. Z edukácie sme sa dozvedeli, ako si ľahko vypočítať sacharidové jednotky z rôznych potravín. Už sa nebojíme ani odberu krvi, technika je síce iná, ale zručnosti sme nadobúdali aj v tejto oblasti.

Prestávky sme si spríjemňovali trávením spoločného času. Na prestávkach si spolu s pani učiteľkou vymieňame nové poznatky, ktoré sme v daný deň zachytili alebo sa dozvedeli. Prax nám spríjemňovali aj samotní klienti, ktorí k nám boli vždy veľmi milí a láskaví. Spoločne sme oslavovali naše narodeniny aj iné naše sviatky.

Za všetko, čo sme sa tu naučili, za pozitívny prístup i za ochotu sme personálu NEDU poďakovali a jedna zo spolužiačok upiekla „sestričkám“ muffiny. Lúčenie bolo želaním skorého návratu, a to buď na mesačnej praxi v štvrtom ročníku, alebo ako študenti vysokej školy. Touto cestou by sme chceli ešte raz poďakovať celému kolektívu NEDU, našej pani učiteľke a hlavne vedeniu Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši za to, že sme mali možnosť praxovať v zariadení NEDU.

ĎAKUJEME!

Za kolektív III.PSA,

A. Kolenčíková a V. Juríková

    Jazyková korektúra: Mgr. Z. Huntošová

    Návrat hore