Múzeum SNP Banská Bystrica

Dňa 28.05. sme sa triedy II.PSB a II.ZUA stretli pred školou 6:30, všetci unavení. Ale naša cesta autobusom do Banskej Bystrice nás všetkých prebrala. Ožili sme a cestu sme si užívali spolu s našimi super pani učiteľkami, pani učiteľkou Múranicovou a pani učiteľkou Benčovou.

Dôvodom nášho výletu do BB bola návšteva Múzea SNP. Vrelo nás privítali. Na začiatku nám pustili krátky film ako ľudia žili pred a po vojne. Potom sme vyšli 44-mi schodmi, ktoré znázorňovali začiatok SNP. Previedli nás veľmi zaujímavými, starými exponátmi, veľa z nich nás zaujalo. Po skončení prednášky, pri ktorej sme získali nové znalosti sme sa presunuli do interaktívnej miestnosti.

V interaktívnej miestnosti sme videli staré delá, autá… Mohli sme si tam vypočuť príbehy ľudí, ktorí tento nepríjemný zážitok zažili. Taktiež sa tam nachádzala miestnosť ako v kine, kde sme si mohli pozrieť rôzne zábery počas bojov, cítili sme sa akoby sme boli toho súčasťou.
Po opustení múzea sme mali rozchod v nákupnom centre, kde sme si to taktiež užili.

Celý výlet bol super zorganizovaný, vôbec sme sa nenudili. S pani učiteľkami sme sa zasmiali, atmosféra bola uvoľnená.
Máme nové zážitky, nové znalosti. Všetci sme za tento výlet vďační.


                                                                                                                 Lea Bobuľová, II. PSA

Návrat hore