Minulosť je pred nami – workshop v knižnici G.F. Belopotockého

Dňa 4. 4. 2023 sa žiaci II. M a II. ZuA zúčastnili workshopu organizovaného cez Fond na podporu umenia ŽSK v Liptovskej knižnici G. F. Belopotockého na tému Minulosť je pred nami. S historikmi viedli dialóg o základných pilieroch demokratického hodnotového postoja.

PhDr. Martina Benčová

Mgr. Martina Zárubová

Návrat hore