Mikulášsky program v CSS ANIMA L. Mikuláš

Dobrovoľnícke návštevy klientov v CSS Anima pokračovali  7. 12. 2023 výnimočnou návštevou spojenou s mikulášskym a vianočným programom. Naši žiaci si pripravili krátky program. Vstupom „Mikulášskej skupiny“ s anjelmi a čertom (Timotej Mikuláš, Liliana Klačanová, Sára Kučerová, Klaudia Brziaková z I.PSA), spevom vianočných piesní a kolied (Veronika Hulejová z I.PSB, Zuzana Matejčíková z II.ZuA) a hrou na klávesoch (Natália Majzlíková z II.M a Adrián Červeň z I.PSB ) spojenou s odovzdávaním ručne vyrobených vianočných pozdravov (tvorených našimi žiakmi) bol tento program dojímavý pre klientov, našich žiakov aj zamestnancov a veríme, že v novom roku sa opäť stretneme pri rôznych aktivitách pre vypĺňanie voľného času klientov rozhovormi, spoločenskými hrami a tvorivými aktivitami.

PhDr. Helena Straková

Návrat hore