Zbierka pre útulok Očami psa

Dňa 05. 12. 2023 sme boli odovzdať veci zo zbierky pre mikulášsky útulok. Vyzbierali sme veľa užitočných vecí, ktoré sa zvieratkám veľmi zídu. V útulku sa zbierke potešili, poďakovali, že každoročne na nich myslíme. Zároveň chceme poďakovať všetkým žiakom a zamestnancom školy, ktorí sa zbierky zúčastnili.

Nina Kasanická, II. PSA

Návrat hore