Maturita v knižnici 2023

Každoročne majú možnosť študenti maturitných ročníkov zúčastniť sa súťažného kvízu „Maturita v knižnici“, ktorý organizuje Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši. Kvíz pozostáva zo siedmich kôl, v ktorých si študenti preveria svoj všeobecný prehľad zo slovenskej literatúry, svetovej literatúry, gramatiky a teórie literatúry, histórie, geografie, ekonomiky, zdravovedy a umenia.

Súťaž sa uskutočnila vo štvrtok 16. februára 2023 a zúčastnili sa jej študenti zo 4 stredných škôl – Evanjelické gymnázium J. Tranovského v Liptovskom Mikuláši, Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš, Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši a Stredná odborná škola stavebná Liptovský Mikuláš. Každú školu môžu reprezentovať maximálne 2 súťažné družstvá.

Našu školu reprezentovali žiačky IV. ZuA:

Prvé družstvoNikola Lukáčová a Lívia Velčovská

Druhé družstvoTimea Bátoryová a Jessica Kramárová

Prvé družstvo získalo 3. miesto a druhé družstvo 5. miesto.

Ďakujeme študentkám za reprezentáciu školy!

Návrat hore