Lyžiarsky výcvik v Jasnej

V dňoch od 18. 3. 2024 do 22. 3. 2024 sme opäť zorganizovali lyžiarsky výcvik pre študentov prvých ročníkov. Tentokrát to boli odbory zubný asistent a masér. Miesto už bolo jasné – Jasná. Do lyžiarskeho strediska sme dochádzali každý deň autobusom. Pred výcvikom boli študenti oboznámení s Bielym kódexom, t. j. s pravidlami správania sa na lyžiarskych tratiach tak, aby neohrozili seba ani pred sebou jazdiaceho lyžiara.
V prvý deň výcviku boli študenti rozdelení do 4 družstiev. Prvé družstvo tvorili najlepší a vo štvrtom družstve boli začínajúci lyžiari. Počasie bolo skvelé a hoci už bolo pomerne teplo na toto ročné obdobie, sneh vydržal až do konca výcviku. Študenti mali záujem o lyžovanie, boli veľmi disciplinovaní, spoľahliví a zodpovední. Potešujúca bola aj skutočnosť, že všetci účastníci lyžiarskeho výcviku sa buď naučili lyžovať, alebo si zdokonalili svoje lyžiarske schopnosti. A čo je najdôležitejšie? Absolvovanie lyžiarskeho výcviku bez úrazov

Mgr. Martina Zárubová – vedúca LV,
Mgr. Oľga Rossová, Mgr. Zdenka Huntošová, , Mgr. Dana Milanová – vedúce družstiev

Návrat hore