LIPTOVSKÁ PALIČKOVÁ ČIPKA ŽIJE!

Túto výtvarnú súťaž organizovalo Múzeum Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši, s vyhodnotením 24. marca 2024 počas podujatia Veľká noc v meste na Námestí osloboditeľov.

Liptovská paličkovaná čipka patrí k trvalým hodnotám slovenskej ľudovoumeleckej výroby, ktoré zohrávajú významnú úlohu v prezentácii nielen liptovského regiónu, ale i celej krajiny.

Úlohou súťažiacich bolo ľubovoľnou plošnou výtvarnou technikou (kresba alebo maľba) zobraziť motív zhotovovania paličkovanej čipky, prípadne konkrétne vzory alebo kreslené návrhy na paličkované výrobky.

Výtvory našich troch študentiek porotu zaujali a v kategórii študenti SŠ získali nasledovné umiestnenie:

1. miesto Karin Šikyňová, I. ZuA

2. miesto Natália Benčová, I. PSB

3. miesto Rút Malíšková, I. M

Dievčatám srdečne blahoželáme!

Veríme, že tradícia paličkovanej čipky v našom regióne nikdy nevymrie a nájde si priaznivcov aj medzi mladými ľuďmi. Prepojenie starých tradícií s dnešným moderným svetom je nádherné!

Vyučujúce SJL

Návrat hore