Letné účelové cvičenia

Letné účelové cvičenia pre triedy prvý a druhý ročník žiakov našej školy sa uskutočnili 29. 5. 2024. Peším pochodom sme sa presunuli do Demänovej a Ondrašovej na ihrisko. Absolvovali sme CO prípravu, dopravnú výchovu, zdravotnícku prípravu. Hádzali sme aj granátom na cieľ. Po splnení programu účelového cvičenie si žiaci zahrali volejbal a futbal. Po vyhodnotení sme sa peši presunuli do L.Mikuláša na autobusovú stanicu, kde sme cvičenia ukončili.

Mgr. Rossová O.

Návrat hore