Kurz medová masáž, voskové pláty, ušné sviečky

V dňoch 16. – 17. 2. 2023 sme na našej škole uskutočnil kurz „Medová masáž, voskové pláty, ušné sviečky“. Kurz bol určený pre žiakov druhého ročníka denného a externého  štúdia odboru masér. Absolvovalo ho 10 žiakov. Na kurze sa žiaci naučili vykonávať medovú masáž, poznajú jej účinky, zásady, ale aj indikácie a kontraindikácie tejto masáže. Osvojili si poznatky o voskových plátoch a ich následnej aplikácii. V rámci druhého dňa si vyskúšali a naučili sa používať a aplikovať ušné sviečky. Poznajú ich účinky, indikácie a kontraindikácie. 

Na záver kurzu absolvovali test a praktické preskúšanie aplikácie jednotlivých procedúr, ktoré sa za uplynulé dva dni naučili. Po úspešnom zvládnutí teoretickej a praktickej časti získali žiaci osvedčenie o absolvovaní kurzu. Žiaci si tak rozšírili obzor svojich teoretických ale aj praktických vedomostí.

Veríme, že masáž si obľúbili a budú ju s radosťou vykonávať.

Lektor kurzu: Mgr. Radka Jirásková

Návrat hore