Kurz medová masáž, voskové pláty, ušné sviečky

V dňoch 30. – 31. 3. 2022 sme na našej škole opäť uskutočnil kurz „Medová masáž, voskové pláty, ušné sviečky“. Kurz absolvovalo 6 žiakov z druhého, štvrtého ročníka a externého štúdia. Na kurze sa naučili vykonávať medovú masáž, poznajú jej účinky, zásady, ale aj indikácie a kontraindikácie tejto masáže. Osvojili si poznatky o voskových plátoch a ich následnej aplikácii. V rámci druhého dňa si vyskúšali a naučili sa používať a aplikovať ušné sviečky. Poznajú ich účinky, indikácie a kontraindikácie.

Na záver kurzu absolvovali test a praktické preskúšanie aplikácie jednotlivých procedúr, ktoré sa za uplynulé dva dni naučili. Po úspešnom zvládnutí teoretickej a praktickej časti získali žiaci osvedčenie o absolvovaní kurzu. Žiaci si tak rozšírili obzor svojich teoretických ale aj praktických vedomostí.

Veríme, že masáž si obľúbili a budú ju s radosťou vykonávať.

Lektor kurzu: Mgr. Radka Jirásková

Návrat hore