Krajské kolo SOČ

Dňa 26. marca 2024 sa konal 46. ročník  krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti, ktoré zastrešovala Stredná  odborná škola informačných technológií v Kysuckom Novom Meste.

Za našu školu nás reprezentovali žiaci tretieho ročníka odboru masér s nasledovnými témami: Benjamín Čanaky s témou Grafický model protetickej ruky, Sabína Hlasicová s témou Plochonožie, a Bianka Koleštíková sa predstavila s témou Domáce násile. Napiek tomu, že naši žiaci boli výborne pripravení, témy boli aktuálne a dobre spracované, konkurencia je ale každý rok čoraz väčšia, ale aj tak nás môžu tešiť ich umiestnenia na 4. mieste.

Teší nás ale nie len úspešná reprezentácia, ale aj možnosť ďalšej spolupráce, ktorú sa Benjamínovi Čanakymu podarilo svojou usilovnosťou získať s protetickou firmou, ktorá má záujem o tlač jeho grafického návrhu, ktorý je vhodný na 3D tlač a následné implementovanie pacientom v praxi.

Verím, že im práca na stredoškolskej odbornej činnosti priniesla veľa skúseností, poznatkov, a  možno tak  budú inšpiráciou pre spolužiakov v ďalšom ročníku súťaže.

                                                                                  Metodik SOČ: Mgr. Radka Jirásková

Návrat hore