Krajské kolo OSJL v Žiline

Dňa 1. 2. 2024 sa v priestoroch Gymnázia, Varšavská 1677/1 v Žiline uskutočnilo KK OSJL(olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry). Našu školu v krajskom kole reprezentovala Dominika Nováková, III.PSA, ktorá súťažila v kategórii A – študenti 3. a 4. ročníkov stredných škôl a žiaci 7. a 8. ročníkov osemročných gymnázií.

Súťaž pozostávala z 2 častí:   

1. časť: práca s textom a písomná časť;                

2. časť: ústna (rétorika).

V silnej konkurencii študentov z gymnázií a SŠ skončila Dominika ako úspešná riešiteľka. Z testu získala 13 bodov z 25, za tvorbu textu a za agitačný prejav dostala 14 bodov z 15.

Účasť v KK OSJL Dominika zhodnotila ako dobrú skúsenosť, ktorá jej pomohla prehĺbiť, rozšíriť a upevniť komunikačné zručnosti v slovenskom jazyku.

Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy 😊

Mgr. Zdenka Huntošová

Návrat hore