Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v Žiline

Dňa 10. februára 2023 sa konalo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pre kategóriu B. Našu školu v Žiline dôstojne reprezentovala študentka triedy II. ZuA Kamila Škvarková. Veľmi pekne zvládla test, transformáciu textu aj rečnícky prejav.

Návrat hore